THYHOLM PASTORAT

lige nu...

Denne plads er forbeholdt oplysninger af særlig karakter, det være sig aflysninger eller helt aktuelle bekendtgørelser fra menighedsrådene. 

***

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN  for de fem sogne i Thyholm Pastorat: Hvidbjerg, Lyngs, Søndbjerg, Odby og Jegindø. Her på siden kan man finde kontaktoplysninger, information om kirkelige handlinger samt følge med i de mange forskellige aktiviteter, der finder sted i kirkens regi. Navigér ved hjælp af menu-linjen foroven. Scroller man lidt ned på siden, ses de førstkommende arrangementer. Nederst på forsiden findes diverse blogindlæg om forskellige ting - fra konfirmandliste til omtale af maleriudstilling. 

FACEBOOK er et vigtigt vindue til verden for os. Enhver kan følge med, for det er ikke nødvendigt at være logget på for at læse pastoratets facebookside. 

  ***

   Kalender