Årets gang på Hvidbjerg kirkegård

  • Når vinteren er ovre afryddes gravstederne for grandækning og vinterkranse.
  • Først i april plantes Stedmoder-blomster.
  • Gravstedshækkene på Kirkegård øst - klippes til foråret.
  • Nyanlæg / omlægning af gravsteder samt udskiftning af planter vil foregå i ugerne 17 - 22.
  • Roser beskæres i slutningen af april.
  • Knoldbegonia udplantes til Grundlovsdag.
  • Løvhække klippes omkring skt. Hans.
  • Gravstedshækkene på Kirkegård vest klippes i august / september måned.
  • Ny-anlæg / omlægning af gravsteder samt udskiftning af planter vil foregå i ugerne 38 - 41.
  • Sommerblomster ( begonia ) bliver opgravet fra de gravsteder kirkegården vedligeholder i uge 43.
  • Grandækning ( vinterpyntning ) påbegyndes i uge 43 og forventes færdig til første søndag i Advent.
  • Udlægning af kranse og puder til jul bliver udført til første søndag i advent.
  • Juletulipaner bliver udsat i uge 51.