CAFÉEFTERMIDDAG

Caféeftermiddage er onsdage fra kl. 14:30 til kl. 16:30. 

Caféudvalgets kontaktperson: Anne Mette Vestergaard, e-mail: Annemette7790@mail.dk

Du kan læse lidt om caféeftermiddagenes første 10 år i denne artikel:

10 ÅR MED SUCCESFYLDTE CAFÉEFTERMIDDAGE I THYHOLM KIRKECENTER

af Anne Mette Vestergaard

Den 8. maj 2010 fik Hvidbjerg Menighedsråd en henvendelse fra Thyholm Genbrug, om oprettelsen af en ”Nørkleklub” eller vi kunne kalde det en Café, hvor interesserede – uanset alder - kunne komme og have et socialt og meningsfyldt samvær, med forskellige aktiviteter, såsom fortælling, sang, håndarbejde eller hvad man nu kunne ”komme på”. Thyholm Genbrug opfordrede til - i første omgang - at menighedsrådet skulle indgå i et samarbejde med Thyholm Genbrug om at drøfte oprettelsen af en sådan klub/café og så i anden omgang stå for oprettelsen og senere ”køre” caféen.

Jeg var formand for Hvidbjerg Menighedsråd på det tidspunkt, hvor anmodningen blev sendt til menighedsrådet, som blev behandlet på et af vore møder. Det, som i dag er lidt sjovt at tænke tilbage på er, at jeg IKKE var tilhænger af, at der skulle etableres en sådan klub og/eller café arrangement i menighedsrådsregi. Jeg kunne godt støtte ideen, men jeg syntes ikke, at vi havde ressourcer i menighedsrådet til at ”tage mere på os” og følte ikke, at vi kunne trække mere på vore frivillige, og jeg mente da også, der var rigeligt at gå til af foredrag og aktiviteter i det hele taget. Men i demokratiets ”hellige navn” var der et flertal i menighedsrådet for at prøve og holde et møde med ”genbrugspigerne” om emnet.

Den 8. september 2010 havde vi så møde med Thyholm Genbrug – ja, jeg siger vi – for jeg var med til mødet som repræsentant for menighedsrådet. På mødet blev drøftet indhold, varighed og hvordan man skulle binde det hele sammen m.m. Vi nåede i mål med en plan og vort første arrangement blev bestemt til den 12. januar 2011 i det gamle Thyholm Kirkecenter. Jeg husker, at vi ikke ville skrue forventningerne for højt, så vi dækkede kun op i den lille sal. Men, men, her havde vi gjort regning uden vært – vi sprængte alle rammer og siden blev der dækket op i den store sal og hver gang og indtil nu har vi haft mellem 50 og 100 gæster i vores café, som nu foregår i vort nye og dejlige Thyholm Kirkecenter.

Hvem er så vores gæster og hvorfor kommer der så mange til vores caféeftermiddage?

Vores gæster er en meget bred sammensat skare, hvilket vi virkelig glæder os over. Det sociale fællesskab har været og er i højsæde. Vi synger, drikker kaffe og taler sammen og får hver gang en god fortælling, hvor der meget ofte har været plads til både smil og tårer. På disse eftermiddage har vi fået indblik i mange af vores fortælleres liv og levned. At, der kommer så mange gæster i vores café, tror vi skyldes, at vi møder vore gæster i ”øjenhøjde”. Der hersker en afslappet atmosfære, vi kender mange af vore gæster og de kender os.  Endelig har og er indholdet i de foredrag eller fortællinger, ofte af en sådan karakter, at mange af vore cafégæster har kunnet identificere sig med hvad der bliver fortalt.

Det har igennem de 10 år IKKE været svært at finde nogen, som gerne ville komme i caféen og fortælle. Her har udvalgets medlemmer – især de med kendskab til egnen og dens beboere – været helt utrolige til at henvende sig til folk og få deres tilsagn. Vi har indtil nu haft besøg af ca. 100 gode folk – i alle aldre – og alle med en relation til Thyholm, som har fortalt om deres liv, arbejde og oplevelser eller om emner, som har optaget dem. Det har været spændende, givende og indholdsrigt. Nu hvor jeg ser tilbage på de mange, som har været i vores café, må jeg jo også vemodigt konstatere, at del af disse dejlige mennesker, ikke længere er iblandt os, men heldigvis nåede at berige vores caféeftermiddage og os med deres gode fortællinger.

Naturligvis er det vort ønske, at caféeftermiddagene må bestå længe endnu, for vi føler virkelig, at vore cafégæster er glade for at komme der. Det kan da godt være, at vi bliver nødt til at tænke nye tanker og ideer, men så længe vi kan finde fortællere, så bliver der nok ikke rokket ved konceptet.

Som afslutning kan jeg blot sige, at jeg i dag glæder jeg mig over, at et flertal i det daværende menighedsråd ønskede at gå ind i dette arbejde, og ja, jeg har som sagt været med fra starten og har glædet mig til hver eneste onsdag i sæsonerne, hvor jeg har deltaget, og sidst, men ikke mindst samarbejdet med alle de andre gode caféudvalgsfolk, hvor vi sammen har løftet i flok og har skabt denne fantastiske succes, som caféeftermiddagene er blevet. Det kan vi godt tillade os at være stolte af – og det er vi også.

Men sidst og ikke mindst en STOR TAK til alle I cafè gæster, som igennem disse 10 år, trofast er mødt op og støttet vore eftermiddage.  Uden jer havde vi jo ikke kunne fejre vort 10 års jubilæum!

 

   Caféeftermiddage