KIRKEHØJSKOLE

HVAD ER KIRKEHØJSKOLE?

En kirkehøjskole forener menneskeliv og kristendom på fineste grundtvigske måde og virker til folkelig oplysning, dannelse og fordybelse. I år vil højskolen omhandle salmer og salmedigtere. 

TID OG STED

Kirkehøjskolen strækker sig over fire torsdag aftener i Thyholm Kirkecenter. Datoerne fremgår af kalenderen her på hjemmesiden - og der vil løbende blive annonceret på pastoratets facebookside, i takt med at arrangementerne nærmer sig. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Alle aftener i Kirkehøjskolen foregår i Thyholm Kirkecenter, Nørregade 19 i Hvidbjerg, Thyholm.
Deltagelse er gratis, men kaffen koster 25,- kr.
Aftenerne, der afsluttes med fadervor og aftensang, forventes at slutte senest kl. 22:00.
Kirkehøjskolen er arrangeret af Menighedernes Fællesudvalg i Thyholm Pastorat.

Henvendelse for yderligere oplysninger kan ske til sognepræst Liv Marit T. Holm, m: lvth@km.dk