MINIKONFIRMANDER

 

På Thyholm og Jegindø modtager man en invitation til at gå til minikonfirmand i løbet af skolens 3. klasse. 

Præsterne i Thyholm pastorat går sammen om undervisning af minikonfirmanderne i området. Som minikonfirmand får man et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom ud fra børnenes egne erfaringer og spørgsmål. Ved hjælp af fortællinger, leg, film, musik og kreative aktiviteter formidles Bibelens budskab, og det er tilpasset børnenes alder, så det lægger op til spørgsmål og undren hos børnene.

 

 

   Minikonfirmander