Her finder De vedtægterne for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirkegårde samt oplysninger om økonomiske forhold i forbindelse med et gravsted (hhv. vejledning og prisliste). 

Kirkegårdsvedtægter for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirkegårde.
Vejledning i takster for erhvervelse, forlængelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder 2023. 
Kostpris beregnede priser for granpyntning, årstidens blomster m.v. 2023.

Rev. 8. feb. 2023.