SAMTALE MED EN PRÆST

Livet kan af og til føles svært og uoverskueligt. Det er vigtigt ikke at gå med problemerne selv. Husk at dele dem med andre.

Vi præster lytter gerne til, hvad du har på hjerte. Alle kan komme til præsten – ingen problemer er for små og ingen for store til at tale om. Så brug din præst. Vi præster står gratis til rådighed for personlige samtaler. Vi står der som et medmenneske, der ser og vil lytte til dig.

Du er naturligvis velkommen til at tale om tro med præsten, men det kan også være emner af mere generel eksistentiel karakter. Måske søger du svar, en mening eller har svært ved at se en vej frem. Måske er der en byrde fra fortiden, som du slæber rundt på.

En samtale kan holde sig til at være samtale, men bøn eller en salme kan også få en plads i samtalen, ligesom hjemmealtergang er en mulighed.

Vi præster tager også gerne på besøg, hvis der er opstået sygdom, eller hvis man synes, at nu er det længe siden, præsten har været forbi. Præster har 100% tavshedspligt og fører ikke journal, så det er helt anonymt at tale med præsten.

Tag kontakt, hvis du gerne vil tale med en præst. Det kan være i forbindelse med sygdom, sorg, skilsmisse, arbejdsløshed eller andre af livets udfordringer. Præsten er hverken psykolog, læge eller terapeut, men stiller sig til rådighed som samtalepartner.

Man er også velkommen til at kontakte en præst, hvis en pårørerende (familie, nabo, ven o.s.v.) har brug for en samtale. Det kan fx være ved hospitalindlægelser eller sygdom.

Samtale kan foregår i hjemmet, i Thyholm Kirkecenter eller i præstegården.

Du kan finde præsternes kontaktoplysninger [her].