MENIGHEDSRÅD

Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
Menighedsråd

 

Søndbjerg og Odby
Menighedsråd

Formand
Marianna Brogaard
m: fam.brogaard@mvb.net
t: 23 34 14 88

Næstformand, kirkeværge
John Michaelsen
m: michaelsen@outlook.dk
t: 97 87 19 59/20 30 18 22

Kasserer
Lene Flyvholm Kristensen
m:  lenemfk@cool.dk
t: 22361935

Lisa Kirkeby
m: fam-kirkeby@hotmail.dk
t: 60 91 93 19

Frank Nedergaard Kristensen
m: kfrank@jubii.dk
t: 29 44 95 23

Sekretær
Carsten Torp Petersen
m: carsten.torp@gmail.com
t: 24 81 01 33

Mona Jordan
m: monabarslev@gmail.com
t: 20 27 31 21

Kontaktperson
Steen Torstensen
m: steentorstensen@gmail.com
t: 51 71 56 49

Betty Hargaard
m: styvelhus@gmail.com

Medarbejderrepræsentant
Annagrete Nielsen
m:  post@hvidbjergkirkegård.dk
t: 97  87  12  83

 

                                    

Formand
Holger Quist Nielsen
m: hqn@mail.tele.dk
t: 30 31 33 02

Næstformand
Christian Donslund
m: cdo@stgym.dk
t: 24 83 70 65

Kasserer 
Tania Villadsen
m: tsnoegaard@hotmail.com
t: 30 29 52 32

Sekretær og kontaktperson
Sigrid Tarp
m: tarp@altiboxmail.dk
t: 23 82 86 84

Kirkeværge for Søndbjerg Kirke
Holger Quist Nielsen
m: hqn@mail.tele.dk
t: 30 33 33 02

Kirkeværge for Odby Kirke
Christian Donslund
m: cdo@stgym.dk
t: 24 83 70 65

Suppleant for Søndbjerg Sogn 
Chr. Erik Christensen
m: aggerholmsvej@gmail.com
t: 21 27 20 28

Medarbejderrepræsentant 
Karsten Nielsen
m: ksnodby@gmail.com
t: 27331676

 

Vedtægter for samarbejdet [klik her]

 

 

Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
menighedsråd

Søndbjerg og Odby
menighedsråd