SORGGRUPPE

Et tilbud til voksne, der har mistet 

  • Forældre 
  • Ægtefælle/samlever 
  • Barn 
  • Søskende 
  • Nærtstående familie 
  • Ven, veninde eller kollega 

At være alene med et stort tab kan betyde 

  • At vi mister vort ståsted. 
  • At vi føler, at vi mister meningen med livet. 
  • At vi ikke kan finde glæde og kontakt, hvor vi før kunne. 

Ved at dele sorg med andre i samme situation

  • Får vi sat ord på og udtrykt, hvad vi føler. 
  • Får vi indblik i, hvad andre stiller op med sorg. 
  • Får vi et netværk. 

 

Det er gratis at deltage i sorg- og samtalegruppen

Dag og mødetidspunkt aftales inden opstart. Der vil naturligvis være tavshedspligt i gruppen. Dette er vigtigt for at kunne have et tillidsfuldt rum sammen.  Sorg- og samtalegruppen hører under Menighedsplejen i Struer Provsti.  Møderne finder sted ca. hver 14. dag i Voldhøj Kirke, Park Allé 18, 7600 Struer. 

Et sorgforløb indledes ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til: 

Valgmenighedspræst 

Lisbet Lundin Jacobsen 
Tlf. 97 13 63 73
Mail: langfrom@mail.dk 

   Sorggruppe