ODBY KIRKEGÅRD

Man er velkommen til at kontakte graveren på Odby Kirkegård, hvis man har spørgsmål, kommentarer m.v.

Graver

Karsten Særkjær Nielsen
m: ksnodby@gmail.com
t: 27 33 16 76

Kirkegårdsvedtægter [klik her]

Takstblad [klik her]