Søndbjerg kirkegård

Man er velkommen til at kontakte graveren på Søndbjerg Kirkegård, hvis man har spørgsmål, kommentarer m.v.

Graver
Hanne Kragh Møller
m: hkmodby@gmail.com
t: 61 38 08 87

Kirkegårdsvedtægter [klik her]

Takstblad [klik her]