SØNDBJERG KIRKEGÅRD

Man er velkommen til at kontakte graveren på Søndbjerg Kirkegård, hvis man har spørgsmål, kommentarer m.v.

Graver
Karsten S. Nielsen
tlf. 27 33 16 76
e-mail: ksnodby@gmail.com

Kirkegårdsvedtægter [klik her]

Takstblad [klik her]