FØDSEL
& OMSORGS- OG ANSVARSERKLÆRING

Jordemoderen foretager som regel anmeldelse af fødslen, hvilket skal ske inden 14 dage efter fødslen.

Hvis forældrene er ugifte, kan de erklære, at de ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for deres barn sammen. I så fald benyttes en særlig blanket (Omsorgs- og ansvarserklæring), som kan findes på hjemmesiden: www.personregistrering.dk eller fås på kirkekontoret. 

Den enkleste metode er dog at gøre brug af den digitale omsorgs- og ansvarserklæring. Proceduren begynder på borger.dk, hvor I under emnet 'Familie og børn' finder 'Udfyld omsorgs- og ansvarserklæring'.