BRYLLUP

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til.

Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

I kan blive gift i én af vore kirker, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:
Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til præsten for at aftale en dato for brylluppet og for en samtale forud. I kan blive gift i én af vore kirker, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræves det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Skaf en prøvelsesattest : I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere hos præsten. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring. Det anbefales at være i god tid med prøvelsesattesten, for uden dén kan vielsen hverken registreres eller gennemføres. 

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" (Personregistrering.dk) til præsten. Man kan osse finde vej ved at logge ind på borger.dk. Navneændring i forbindelse med vielse koster ikke noget gebyr.

I tilfælde af navneændring i forbindelse med vielse skal der være et fælles navnetræk mellem ægtefællerne, såfremt navneændringen skal være gebyrfri. Det er f. eks. ret almindeligt at vælge ét fælles efternavn, mens man måske fortsat ønsker at beholde hver sit mellemnavn. Man kan osse vælge at kombinere mellem- og efternavne på helt ny måder. Mulighederne er mange, og meget kan lade sig gøre. I er velkomne til at spørge pastoratets personregisterfører/kordegn til råds. 

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen begynder oftest med, at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: Først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad.

Når I begge har sagt ja til hinanden, siger præsten: "Så giv hinanden hånd derpå." Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på jeres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

Traditioner

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.

Forespørgsel angående bryllup

   Bryllup