SØNDAGSTRÆF

Føles søndagen undertiden lidt lang?

Har du lyst til uforpligtende samvær med andre?

Enhver er velkommen til 'Søndagstræf' den sidste søndag i hver måned. Hver gang med et pænt antal deltagere – enlige såvel som ægtepar - som samles til et par hyggelige timer med hjemmebag, snak, små indslag, salmer, sange og musik relateret til årstiden.

Alt kan samles under titlen samvær og hygge.

Pris for deltagelse er 20,- kr.

Spørgsmål (f. eks. hvis man har brug for transport) kontakt:  Hanne Christensen, tlf. 40 18 73 04 eller Irma Hedevang, tlf. 21 43 33 43.