DÅB

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed

Derfor er det en rigtig festdag i sognets kirke, hver gang et lille barn bliver døbt.
Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet; som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne.
Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Hvis dit barn skal døbes, så ring til sognepræsten. Sammen finder I et tidspunkt til dåben og den forudgående dåbssamtale, hvor I får mere at vide om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

Sådan foregår dåben

En dåb i sognets kirke er en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden. Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker. Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”.  Så taler præsten direkte til barnet og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud. Derefter kommer vi til den del, hvor den, der bærer barnet, skal sige noget.

Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja! 
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja! 
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja! 
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja! 
Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud Fader, Guds Søn og Helligånden – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten. I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten. Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i våbenhuset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for med sådan en lille størrelse.

Hvad skal barnet hedde?

Senest seks måneder efter fødslen skal barnet være navngivet. Navngivning og dåb hører i manges optik sammen, men det behøver ikke være tilfældet. Man kan sagtens navngive i god tid før dåben, skulle man ønske det. 

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, forekom navnet helt forkert? Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde?
Man må ikke kalde sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over samtlige godkendte fornavne. Cirka 18.000 drengenavne, cirka 22.000 pigenavne. 

Traditioner

Der er forskellige traditioner med henyn til dåbsgaver fra kirken.
I Hvidbjerg og Lyngs kirker giver vi 'Godmorgen og Godnat - Salmer for de mindste'  som gave, når et barn bliver døbt. Vi opfordrer også forældene til at være med til babysalmesang, og på dåbsdagen kommer der en lille hilsen fra kirken med posten de første fem år. Fem års-dåbsbørnene inviteres til en familiegudstjeneste, hvor de får overrakt en børnebibel. På Jegindø udleveres Børnebibelen ved dåben.

Kontakt en af kirkens præster. Du kan finde kontaktoplysninger til dem [her].