Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkehøjskole

KIRKEHØJSKOLE 2021

Efter næsten et års coronapause genoptager vi Kirkehøjskolen fra sidste år, der har temaet: Jesus. Dengang så vi på Jesus-billederne i kunsthistorien og i Markus-evangeliet, og nu kommer to spændende foredrag med to nye vinkler på Kristus-fortællingerne.

Lektor Rene Falkenberg, Aarhus Universitet, kommer og fortælle om Jesus set fra en forskers perspektiv. Han præsenterer sit foredrag: “Det er småt med kilder om den historiske Jesus uden for Ny Testamente. Faktisk kan vi kun grave oplysninger frem om tidsperioden for hans død, hans henrettelse ved Pontius Pilatus, hans bror, Jakob, der efterfølgende ledede Jesusbevægelsen, og hans titel som Kristus. Imidlertid har hans rolle berøringspunkter med andre samtidige kristusskikkelser, der kritiserer romerne eller templet i Jerusalem. Dog beskrives Jesus ikke som en Kristus, der omkommer i krig med romerne, men som en, der ved sin død soner Israels synd. Om en sådan fortolkning går tilbage til den historiske Jesus er et spørgsmål, der ikke lader sig besvare inden for historievidenskabens rammer. Ikke desto mindre regner langt de fleste forskere med, at der fandtes en tømrer fra Nazaret, der kom til at præge to tusinde års verdenshistorie.” Foredraget holdes til Kirkehøjskolen i Thyholm Kirkecenter torsdag den 4. februar kl. 19.30.

Det sidste foredrag i Kirkehøjskolen, der holdes af sognepræst Mads Djernes fra Nørremarkskirken i Vejle, handler om Jesus i salmer og musik. Efter nadverindstiftelsen skærtorsdag står der i Matthæusevangeliet: Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Således er det bevidnet, at Jesus og hans disciple sang lovsange – og vi synger stadig lovsange; ikke bare til Gud, men også til Jesus. Og ligesom den bibelske Jesusfigur har været tegnet på forskellige måder gennem tiden, er han blevet tydet på forskellige poetiske måder gennem historien. Salmernes Jesusbillede er både tekstligt og musikalsk meget varieret, og det vil denne aften forsøge at beskrive. Nedslag i forskellige sproglige Jesusbilleder vil naturligvis veksle med, at vi synger ældre og nyere salmer. Mads, der er uddannet både organist og teolog, har bl.a. siddet i redaktionen af 100 salmer. Foredrag holdes torsdag den 18. marts kl. 19.30.